Sprawdź koniecznie

Sprawdź koniecznie

Lokalizacja: Mikołów Mokre
Powierzchnia: od 630m2
Cena: od 121.850 PLN
Szczegóły oferty
Mikołów nowe mieszkania - 2020r

Mikołów nowe mieszkania - 2020r

Lokalizacja: Mikołów okolice LEROY MERLIN
Powierzchnia: od 25m2
Cena: od 165.600 PLN
Szczegóły oferty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu skomplikuje sprzedaż mieszkań.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu skomplikuje sprzedaż mieszkań.

Ustawa wprowadza regulacje, zasady postępowania, warunki spłaty, wysokość opłaty za przekształcenie oraz terminy wydawania dokumentów niezbędnych do wnoszenia zmian w księgach wieczystych.

Stosowne zaświadczenie wydawane będzie :

- z Urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo

- na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo

- na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu- w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Z tytułu przekształcenia właściciel ponosi opłatę przez okres 20 lat lub jednorazowo.

Opłata za dany rok jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Jeżeli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku,
z wyjątkiem opłaty należnej w 2019 r., płatnej do 29 lutego 2020 r.

Opłatę można wnieść również jednorazowo. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałej do upływu okresu płatności

Pobierz tekst ustawy

 

ŻRÓDŁO: Dz.U.RP z dnia 31.12.2018 poz.2540, https://mikolow.eu/informacja-dla-uzytkownikow-wieczystych-nieruchomosci-gruntowych/

Copyright © VAX Nieruchomości 2019