Regulamin Info SMS

Regulamin INFO SMS w VAX Nieruchomości
z dnia 02.07.2021r
System informacyjny INFO SMS prowadzony jest przez VAX Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 10, NIP 6351849988, Numer KRS: 0000763807, REGON: 382121816.
Wstęp
Z dniem 2.07.2021r w ramach programu pilotażowego INFO SMS, VAX Sp. z o.o. wprowadza się produkt mający na celu informowanie, za pomocą masowej wiadomości sms, subskrybentów między innymi o bieżących trendach na rynku nieruchomości w powiecie mikołowskim.

W regulaminie użyto następujących określeń:
Subskrypcja – cyklicznie otrzymywana wiadomość SMS przez okres 1 roku.
Subskrybent – posiadacz telefonu komórkowego, który przystąpił do programu INFO SMS w VAX Nieruchomości poprzez wysłanie wiadomości dostępowej SMS.
INFO SMS – serwis informacyjny kolportowany poprzez wiadomości tekstowe.
Numer dostępowy (4301) – skrócony numer standardowego numeru telefonu nie będący numerem premium.

§1 Przypisanie do bazy danych i usunięcie z bazy danych
1. Poprzez przypisanie numeru telefonu do bazy SMS (uruchomienie subskrypcji INFO SMS) Subskrybent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i świadomie podjął decyzję o przystąpieniu do Systemu informacyjnego INFO SMS.
2. Uruchomienie subskrypcji INFO SMS, odbywa się poprzez wysłanie płatnej wiadomości dostępowej SMS o treści vax.info na nr 4301.
3. Usunięcie subskrypcji wykonuje się poprzez wysłanie informacji z numeru telefonu objętego subskrypcją o treści "STOP" na numer telefonu 512999959.
4. Usunięcie numeru telefonu z bazy danych i zaprzestanie wysyłki subskrypcji odbywa się do 14 dni od dnia wykonania zgłoszenia.

§2 Koszt subskrypcji
1. Koszt wysłania wiadomości dostępowej SMS na numer dostępowy 4301 jest równy kwocie wysłania zwykłej wiadomości sms.
2. Koszt otrzymywanej wiadomości sms w ramach subskrypcji jest bezpłatny.

§3 Czas trwania subskrypcji
1. Subskrybent poprzez przystąpienie do programu INFO SMS otrzymuje roczną subskrypcję.
2. Uzyskanie przedłużenia subskrypcji jest możliwe po jej odnowieniu według instrukcji otrzymanej w wiadomości tekstowej na koniec rocznego okresu usługi.

§4 Treści wiadomości
1. W ramach usługi INFO SMS Subskrybent otrzymywał będzie maksymalnie do 8 wiadomości SMS miesięcznie o treści:
a. krótkie, podstawowe informacje z rynku nieruchomości,
b. średnie ceny nieruchomości w powiecie mikołowskim,
c. oferty nieruchomości w okazyjnej cenie,
d. promocje, gratisy i treści reklamowe VAX Nieruchomości.

§5 Udostępnianie numeru telefonu Subskrybenta
1. Numer telefonu Subskrybenta zapisany zostanie w bazie danych VAX Sp. z o.o. umiejscowionej na serwerze dostawcy usług SMS.
2. Numer telefonu Subskrybenta w żaden sposób nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

§6 Zgody i uprawnienia
1. Subskrybent poprzez wysłanie wiadomości SMS aktywującej otrzymywanie subskrypcji wyraża zgodę na otrzymanie do 100 wiadomości sms przez roczny okres subskrypcji.
2. Subskrybent wyraża zgodę na zaprzestanie wykonywania usługi i usunięcie numeru telefonu w każdym czasie w przypadku zaprzestania wykonywania usługi przez VAX Sp. z o.o.

§7 Reklamacje
1. Reklamacje przyjmowane są w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach 12:00 – 15:00, w siedzibie firmy pod adresem VAX Sp. z o.o. 43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 10.
2. Informacje na temat uzyskania dostępu do subskrypcji, kosztów i innych spraw uzyskiwane mogą być za pomocą infolinii 732 84 84 84.